انتخاب دستگاه مناسب

فن کویل

چگونه دستگاه درست را انتخاب كنيم؟

ايجاد درجه حرارت و آب و هواي مطلوب، يك موضوع پيچيده است. چندين فاكتور مختلف تامين كننده بهترين راه حل براي شما هستند. مطمئن باشيد كه توسط يك نصاب و يك متخصص راهنمايي مي شويد. در اينجا مطالبي خواهيد خواند كه بايد در ذهن خود نگه داريد.

  • تا چه حد مي خواهيد آب و هواي داخل را كنترل كنيد؟

آيا فقط خواهان سرما هستيد؟ يا اينكه مي خواهيد هم گرما يا تهويه نيز داشته باشيد؟ نظر شما نوع سيستم را مشخص خواهد كرد.

  • چند اتاق براي نصب سيستم وجود دارد؟

تعداد اتاقها نوع سيستم را مشخص مي كند. در صورت وجود بيش از يك اتاق اين امكان  وجود دارد كه چند يونيت داخلي به يك يونيت خارجي مربوط شوند.

  • ظرفيت؟

دستگاه با ظرفيت خيلي زيادتر از حد نياز، منجر به ايجاد خشكي، تغييرات درجه حرارت وقبضهاي  انرژي بالا مي شود. و با نصب دستگاه با ظرفيت زيادي پائين نيز هيچ وقت به حرارت مطلوب خود نخواهيد رسيد. انتخاب درست ظرفيت دستگاه نياز به مواردي دارد كه بايد به آنها دقت شود.

  • محل يونيت بيروني؟

يونيت خارجي بايد در جاي مناسبي تعبيه شود، روي يك بيس ثابت و محكم با قابليت دسترسي  راحت جهت امور مربوط به نگهداري و تعبيه.

  • مقاومت هوا؟

نكته اي است كه بايد در انتخاب دستگاه لحاظ شود و موضوعي است كه مي تواند عمر دستگاه و نصب را تعيين كند.